image

Programming (برنامه‌نویسی)

برنامه‌نویسی فرایند تبدیل الگوریتم‌ها به نمادها یا کدهایی است که توسط یک زبان برنامه‌نویسی انجام شده تا برای کامپیوتر قابل فهم باشد. گرچه زبانها و انواع کامپیوترها وجود دارد، اولین و مهمترین گام برای شروع، پیدا کردن یک راه حل است.

علوم کامپیوتر الزاما به معنای برنامه‌نویسی نیستند، با این حال، برنامه‌نویسی بخش مهمی است که علوم کامپیوتر به آن میپردازند. برنامه‌نویسی در واقع راهیست که با آن ما راه حل‌های خود را نمایش میدهیم. در نتیجه زبان‌های برنامه‌نویسی و الگوریتم‌ها قسمت لاینفک برنامه‌نویسی هستند.

به طور معمول، قسمت سخت برنامه‌نویسی زمانی خود را نشان میدهد که ما با مشکلاتی پیچیده و راه حل‌هایی بسا پیچیده‌تر مواجه میشویم. برنامه‌نویسی مسیری برای ساده‌سازی این مشکلات و راهکارهای آن‌هاست.

عمیق‌تر بخونید...

احتمالا این کلمه، یک مفهوم پایست و به اندازه‌ی کافی گسترده.

برگردیم به بالای صفحه